Informacje o naszej firmie
Nasza oferta
Kontakt z naszą firmą


                    O nas ...

   
 
Powiększ
_________________
 
 
Powiększ
_________________
 
 
Powiększ
_________________
 
 
Powiększ
_________________
 
 
Powiększ
_________________
 

 

 

 

          Intersmit LTD jest spółką z o.o. która powstała w 1991r. Założycielem firmy był holender Pan Wilhelmus Smits - jej długoletni Prezes Zarządu. Począwszy od 1999 roku Prezesem Zarządu jest Pan Tomasz Dzierżanowski. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136096.

          Jej siedziba mieści się w Opolu, gdzie przy ul. Chłodniczej 2 posiada własną nieruchomość składającą się z biurowca, warsztatu, stacji benzynowej, magazynu o pow. 350 m2 i dozorowanego placu manewrowego o pow. 1,2 ha.

          Firma prowadzi działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na wykonywanie którego posiada licencję nr T - 0002584 Ministra Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej.

          Jesteśmy członkami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, dysponujemy zatem karnetami TIR wydanymi przez Światową Unię Transportu Drogowego - IRU z siedzibą w Genewie stanowiącymi zabezpieczenie należności celno-podatkowych na przewożone ładunki.

          Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika na każdy przewożony ładunek do wysokości 300.000,-USD.

          Świadczymy usługi transportowe na wysokim europejskim poziomie.

          Zarząd Spółki posiada certyfikaty kompetencji zawodowych wydane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oraz świadectwa ukończenia kursów kompetencji zawodowych wydane przez Światową Unię Transportu Drogowego - IRU.

          Specjalizujemy się w zakresie transportu samochodów osobowych, ładunków masowych, przestrzennych, gabarytowych oraz ładunków niebezpiecznych - ADR.
Powrót do strony głównej